Pre-service Mathematics Teachers’ Pedagogical Content Knowledge Regarding Student Mistakes on the Subject of Circle

Zeki Aksu

Abstract


The aim of this study is to examine the pre-service teachers' pedagogical content knowledge about the subject of circle in the context of knowing the source of students' mistakes and offering correct solutions. The participants of the study consisted of 30 pre-service teachers who were studying in the last grade of Department of Mathematics Education. In the study, the data were collected through open-ended questions with the qualitative approach. It was determined that the pre-service teachers were not at the desired level in terms of identifying the source of students' mistakes and proposing correct solutions. It is very important for pre-service teachers to be aware of their pedagogical content knowledge levels for their professional careers.


Keywords


Circle, understanding the student, pre-service teacher, pedagogical content knowledge

References


Aksu, Z., & Konyalıoğlu, A. C. (2015). Sınıf öğretmen adaylarının kesirler konusundaki pedagojik alan bilgileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 723-738.

Aksu, Z., & Kul, U. (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Çember İle İlgili Kavramsal Bilgi Durumları: Artvin İli Örneği. International Artvin Symposium. 18-20 October, Artvin.

Akuysal, N. (2007). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin 7. sınıf ünitelerindeki geometrik kavramlardaki yanılgıları Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Baker, M., & Chick, H. L. (2006). Pedagogical content knowledge for teaching primary mathematics: A case study of two teachers. In 29th Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia (Vol. 1, pp. 60-67).

Ball, D. L. (1990). The mathematical understandings that prospective teachers bring to teacher education. The Elementary School Journal, 90(4), 449–466.

Bekdemir, M. (2012). Öğretmen adaylarının çember ve daire konularında kavram ve işlem bilgilerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(43), 83-95.

Cantimer, G. G., & Şengül, S. (2017). Ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin çember konusundaki kavram yanılgıları ve hataları. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 17-27.

Chick, H. And Baker, M. (2006). Pedagogical Content Knowledge for Teaching Primary Mathematics: A Case Study of Two Teachers.

Even, R. (1993). Subject-matter knowledge and pedagogical content knowledge: Prospective secondary teachers and the function concept. Journal for Research in Mathematics Education, 24(2), 94–116.

Gökbulut, Y. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının geometrik cisimler konusundaki pedagojik alan bilgileri. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Gökkurt, B., Şahin, Ö., Soylu, Y., & Soylu, C. (2013). Öğretmen adaylarının kesirlerle ilgili pedagojik alan bilgilerinin öğrenci hataları açısından incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 5(3), 719-735.

Gökkurt, B., Şahin, Ö., Soylu, Y., & Doğan, Y. (2015). Pre-service teachers’ pedagogical content knowledge regarding student mistakes on the subject of geometric shapes. Elementary Education Online, 14(1), 55-71.

Güngörmüş, L. (2002). Ortaöğretim matematik öğretiminde kavram yanılgıları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Hammack, R., & Ivey, T. (2017). Examining elementary teachers’ engineering self‐efficacy and engineering teacher efficacy. School Science and Mathematics, 117(1-2), 52-62.

Hill, H. C., Ball, D. L. & Schilling, S.G. (2008). Unpacking pedagogical content knowledge: conceptualizing and measuring teachers’ topic-specific knowledge of students. Journal for Research in Mathematics Education. 39(4), 372-400.

Işıksal, M. (2006). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının kesirlerde çarpma ve bölmeye ilişkin alan ve pedagojik içerik bilgileri üzerine bir çalışma. Yayımlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Lee, E., Brown, M.N., Luft, J. A., & Roehrig, G. H. (2007). Assessing beginning secondary science teachers’ pck: Pilot year results. School Science and Mathematics, 107(2). 52-60.

Leong, K. E., Meng, C. C., Rahim, A., & Syrene, S. (2015). Understanding Malaysian Pre-Service Teachers Mathematical Content Knowledge and Pedagogical Content Knowledge. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(2), 363-370.

Loughran, J., Mulhall, P., & Berry, A. (2004). In search of pedagogical content knowledge in science: Developing ways of articulating and documenting professional practice. Journal of research in science teaching, 41(4), 370-391.

MEB (2017). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. http://oygm.meb.gov.tr adresinden 12.06.2019 tarihinde alınmıştır.

O’Hanlon, W. A. (2010). Characterizing The Pedagogical Content Knowledge Of Pre-service Secondary Mathematics Teachers. Unpublished Doctoral Dissertation, Illınoıs State University.

Özerbaş, M. A., & Kaygusuz, C. (2012). Çember alt öğrenme alanına ait kavram yanılgılarının belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 78-94.

Richardson, G. M., Byrne, L. L., & Liang, L. L. (2018). Making learning visible: Developing preservice teachers' pedagogical content knowledge and teaching efficacy beliefs in environmental education. Applied Environmental Education & Communication, 17(1), 41-56.

Sarı, M. H., & Tertemiz, N. (2017). İlkokul 4. sınıfta Dienes ilkelerine göre yapılandırılmış geometri etkinliklerinin öğrenci başarısına ve kalıcılığa etkisi. Eğitim ve Bilim, 42(190), 1-23.

Shulman, L.S. (1986). Those who understand: knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4–14.

Smith, R.G. (2007). Developing professional ıdentities and knowledge: becoming primary teachers. teachers and teaching. Theory And Practice, 13(4). 377-397.

Sowder, J.T. (2007). The Mathematical Education And Development Of Teachers. In F.K. Lester (Ed.), Second Handbook Of Research On Mathematics Teaching And Learning. (pp. 157-224). Charlotte, NC: Information Age Publishing.

Şahin, Ö., Gökkurt, B., & Soylu, Y. (2016). Examining prospective mathematics teachers' pedagogical content knowledge on fractions in terms of students' mistakes. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 47(4), 531-551.

Thomson, M. M., DiFrancesca, D., Carrier, S., & Lee, C. (2017). Teaching efficacy: exploring relationships between mathematics and science self-efficacy beliefs, PCK and domain knowledge among preservice teachers from the United States. Teacher Development, 21(1), 1-20.

Toluk-Uçar, Z. (2011). Öğretmen adaylarının pedagojik içerik bilgisi: öğretimsel açıklamalar. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(2), 87-102.

Türnüklü, B. E. (2005). Matematik öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgileri ile matematiksel alan bilgileri arasındaki ilişki. Eurasian Journal Of Educational Research, 21, 234 - 247.

Yeşildere, S., & Akkoç, H. (2010). Matematik öğretmen adaylarının sayı örüntülerine ilişkin pedagojik alan bilgilerinin konuya özel stratejiler bağlamında incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 125-149.

Yeşildere, S., & Türnüklü, E. B. (2007). Examination of students’ mathematical thinking and reasoning processes. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 40(1), 181-213.
DOI: http://doi.org/10.11591/ijere.v8i3.20250
Total views : 27 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Institute of Advanced Engineering and Science

International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)
p-ISSN: 2252-8822, e-ISSN: 2620-5440

View IJERE Stats

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.